Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerKom i gang
Månedsopsparing
Månedsopsparing

Du kan oprette en månedsopsparing og investere løbende.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

Ved en månedsopsparing spreder du din investering ud over tid.

Du investerer derved løbende og du bestemmer selv, hvor meget du ønsker at indbetale løbende (f.eks. på månedsbasis).

Vær dog opmærksom på det samlede startindskud for at komme igang med investering, som er 10.000 kroner.

Sådan opretter du en månedsopsparing

Eksisterende kunde

  • Log ind på din private Netbank

  • Opsæt fast månedsindskud til din investeringskonto

Ny kunde

  • Tag en gratis investeringsplan

  • Opret din konto

  • Overfør startindskud og opsæt fast månedsindskud

Sådan finder du dine kontooplysninger

I app

Klik på de 3 prikker nederst i højre hjørne, hvor der står 'MERE'.

Klik derefter på 'Konto'.

Nu kan du kopiere reg. og kontonummer.

På computer

Log ind på din profil.

Klik på 'MERE' øverst i venstre hjørne.

Under 'Information' i boksen som åbnes, ser du reg. og kontonummer

OBS: har du flere konti, skal du huske at skifte mellem dem, inden du henter kontooplysningerne.

Du kan læse mere om fordelene ved månedsopsparing i vores blogindlæg her.

Sådan pauser du din månedsopsparing

For at stoppe eller sætte din månedsopsparing på pause, skal du logge ind på den netbank, hvorfra du har sat overførsel op.

Derinde kan du enten stoppe den eller sætte den på pause, ved at vælge dato for, hvornår overførslerne igen må startes.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?