Spring videre til hovedindholdet
PAL-skat

PAL-skat er en årlig skat på 15,3 %

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

Saxo Bank, vores partnerbank, står for opgørelsen af PAL-skat for de enkelte pensionsporteføljer.

PAL-skat beregnes af det overskud eller underskud der er på den enkelte pensionsordning.

Positivt afkast betales hvert år, omkring den 15 januar. Det betales direkte i din pensionsportefølje, og du vil kunne se det fremgå af kontoudtog for den enkelte portefølje.

Såfremt der er et negativt afkast udgør dette et fradrag der videreføres til det efterfølgende år.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?