Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerPension
Kan jeg samle alle mine pensioner?
Kan jeg samle alle mine pensioner?

Du kan sagtens flytte dine klatpensioner over til Norm Invest. Men pensionerne kan ikke samles på én portefølje.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

Du kan altid starte med at tage en investeringsplan for dine pensionsmidler her. Du kan vælge at give os indblik i din pensionsinfo rapport. Det er en stor hjælp for os, når vi skal hjælpe dig med, at danne et overblik.

I denne FAQ kan du læse om hvordan du kommer igang med at flytte din pension.

Du kan i overblikket se, hvilke pensioner det da er muligt, ar flytte over til Norm Invest. Du kan også læse denne FAQ, som fortæller dig om de forskellige pensionsordninger samt hvilke af dem, du kan flytte.

Hvorfor kan de ikke samles på én portefølje?

Årsagen til, at alle dine pensionsordninger ikke kan samles på én portefølje, skyldes blandt andet, at de forskellige pensionsordninger har separate vilkår. Det gælder særligt indbetalingsfradrag. Men der kan også være andre særlige rettigheder på din ordning som for eksempel en 60 års ret, eller andet.

Så måtte du for eksempel have 3 forskellige ratepensioner, kan du godt flytte dem over til Norm Invest. Du vil da få 3 porteføljer på samme login, og dermed et betydeligt lettere overblik, da alle dine klatpensioner er samlet et sted.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?