Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerPension
Kan jeg flytte min arbejdsgiverpension?
Kan jeg flytte min arbejdsgiverpension?

Hvis du har en aktiv pension hos din arbejdsgiver, kan denne ikke flytte den over til Norm Invest.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for Norm Invest at tilbyde arbejdsgiverpension.

Det betyder, at du ikke kan flytte den pension du har via din arbejdsgiver, over til Norm Invest, såfremt der fortsat indbetales på den.

Kan min arbejdsgiver indbetale på min private pensionsordning?

Din arbejdsgiver må ikke indbetale på din private pensionsordning hos Norm Invest.

Det skyldes beregningen af SKAT for din pensionsordning. Når en arbejdsgiver indbetaler beregnes skatten som en såkaldt brutto ordning. Og når du selv indbetaler beregnes skatten ud fra en netto ordning.

På nuværende tidspunkt kan vores partnerbank, Saxo Bank, ikke tilbyde et privat pensionsdepot der kan skelne mellem de to skatteberegninger.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?