Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerPension
Hvorfor bør jeg investere min pension?
Hvorfor bør jeg investere min pension?

Der er mange gode grunde til at investere sin(e) pension(er). I denne FAQ finder du en kort opsummering af hvorfor.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

Kort fortalt er det en fordel at investere dine pensionsopsparinger, da de fleste har mange små klatpensioner, som der ikke længere indbetales på. Som oftest betales årlige høje procentvise omkostninger på disse. Kombinerer man omkostningerne med inflationen, så vil man opleve at pensionsopsparingerne mister meget købekraft over tid.

Vi lever længere

Der er markant forskel på om man skal leve af sin pension i eksempelvis 10 eller 20 år. Den gennemsnitlige levealder er steget markant over de årtier, hvorfor det netop også er vigtigt at pleje sin pensionsopsparing på den rigtige måde.

Klatpensioner

Ved at samle sine klatpensioner ét sted og investere dem, får du langt mere ud af din pension på sigt. Der er mange penge at spare, da du undgår tårnhøje årlige administrationsgebyrer.
Hvis du ikke er klar over hvor mange samt hvilke pensionsordninger du har, kan du let danne dig et overblik ved at hente en samlet rapport ned hos PensionsInfo her.

Vil du gerne vide mere om pensionstyper, og få tips til hvordan du får en større pensionsopsparing, kan du læse mere i vores blogindlæg her.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.


Besvarede dette dit spørgsmål?