Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerPension
Hvad skal jeg være opmærksom på ved flytning af min pension?
Hvad skal jeg være opmærksom på ved flytning af min pension?

Din pension er din individuelle opsparing med eventuelle forskellige vilkår/rettigheder og omstændigheder.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

Særlige vilkår/rettigheder:

Afhængig af hvornår du har oprettet din ratepensionsordning, kan denne for eksempel indeholde retten til at få pensionen udbetalt som 60-årig.

Så længe du foretager en flytning af hele ratepensionsordningen, følger alle eksisterende vilkår/rettigheder med til Norm Invest. Dette er lovgivningen på pensionsområdet.

På samme måde som en eventuel 60-års ret følger andre særlige vilkår også med, hvis du vælger at flytte hele din ratepensionsordning.

Afhængig af din egen økonomiske situation, kan der ske en modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.

Forsikringer:

Har du forsikringer tilknyttet en/flere af dine pensionsordninger, så kan man på nuværende tidspunkt ikke flytte dem med hen til Norm Invest.

Det er dermed dit eget valg, om du ønsker at opsige forsikringerne eller ej.

Deloverførsler af pension(er):

Har du en for eksempel en ratepensionsordning, kan du på nuværende tidspunkt ikke dele denne ratepension op, således at noget af ratepensionen flyttes til Norm Invest, mens resten forbliver hos nuværende pensionsselskab/pensionskasse/pengeinstitut/bank. Du skal derfor flytte hele din pensionsordning.

Sammenlægning af pensioner:

Har du flere af den samme slags pensionsordninger hos enten dit pensionsselskab/pensionskasse/pengeinstitut/bank, og ønsker at disse sammenlægges, skal denne sammenlægning foretages inden en eventuel flytning til Norm Invest.

Indbetaling:

Såfremt din pensionsordning er en, som enten du eller din arbejdsgiver indbetaler på, vil det ikke være muligt at flytte denne. Vil du alligevel gerne have din pensionsordning flyttet, skal du inden da have kontaktet det nuværende pensionsselskab, for at sørge for, at alle indbetalinger stoppes inden flytningen.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?