Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerPension
Hvordan er Norm Invests pensionsporteføljer?
Hvordan er Norm Invests pensionsporteføljer?

Der findes 6 forskellige ansvarlige pensionsporteføljer og du modtager både en anbefaling på din risikoprofil samt risikonedtrapningen.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

6 forskellige risikoprofiler:

Der findes 6 forskellige ansvarlige pensionsporteføljer, der varierer fra 25 % aktier / 75 % obligationer til 100 % aktier.

Du kan altid tage en investeringsplan for pension her.

Nedenfor ses risikoprofilerne samt aktivklassefordelingen:
P1: 25 % aktier / 75 % obligationer
P2: 40 % aktier / 60 % obligationer
P3: 55 % aktier / 45 % obligationer
P4: 70 % aktier / 30 % obligationer
P5: 85 % aktier / 15 % obligationer
P6:
100 % aktier

Hvis du går med vores anbefaling, foretages der automatisk en nedtrapning af risikoen i din portefølje, i takt med at du nærmer dig pensionsudbetalingsalderen.

Vælger du en anden risikoprofil end vores anbefaling, foretages der ikke den automatiske nedtrapning. Ved skift af risikoprofil senere hen, koster det i så fald 0,09 % pr. risikoprofilniveauskifte som en engangsomkostning.

Hvad investeres min pension i?

Din pension investeres i op til 10 forskellige aktie- og obligations ETF'er, der giver en bred global spredning.

Pensionsporteføljerne adskiller sig lidt fra Norm Invests andre porteføljer.
Pensionsporteføljerne indeholder bl.a. Small Cap- og Value ETF'erne, hvilket er 2 ETF'er, der ikke findes i andre af Norms porteføljer. De 2 ETF'er er blandt andet inkluderet i pensionsporteføljerne, for at give en endnu større spredning og samtidigt et større forventet afkast, i, hvad der for de fleste, er investeringer med en relativ lang tidshorisont.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?