Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerPension
Hvilke forskellige pensionsordninger findes der?
Hvilke forskellige pensionsordninger findes der?

Der findes 4 forskellige pensionsordninger. I denne FAQ gennemgås de hver især.

Anders Ottzen Laurentiussen avatar
Skrevet af Anders Ottzen Laurentiussen
Opdateret over en uge siden

Nedenfor kan du læse om de 4 forskellige pensionsordninger. Fælles for dem alle, er at afkast årligt beskattes med 15,3 % i PAL-skat (2024).

Ratepension:

Ratepensioner er en af de mest benyttede pensionsordninger.

Hos Norm Invest kan man både flytte eksisterende ratepensionsordninger samt oprette en ny privat ratepensionsordning.

Man kan maksimalt få årligt fradrag for indbetalinger på op. til 63.100 kr. (2024)

Ved udbetaling betales indkomstskat, men ikke AM-bidrag.

Ved udbetaling før tid, betales strafgebyr på 60 %.

En ratepensionsordning udbetales i rater, i en periode fra 10 år til 30 år.

Man bestemmer selv, om den skal udbetales måneds- kvartalsvist-, halvårligt- eller årligt. Oftest vælges månedsvise udbetalinger.
Man er ikke bundet af de valg, som træffes inden den første udbetaling. Man kan efterfølgende godt ændre i udbetalingsterminerne.

Aldersopsparing:

Aldersopsparing er en forholdsvis ny pensionsordning, der adskiller sig fra ratepensionsordninger, ved at denne kan udbetales på én gang.

Hos Norm Invest kan man flytte eksisterende aldersopsparinger, men der er endnu ikke mulighed for at oprette en ny aldersopsparing.

En aldersopsparing kan udbetales på én gang ved folkepensionsalderen.

Man kan indbetale op til 9.100 kr. (2024) årligt på sin aldersopsparing.

Fra 7 år eller mindre inden folkepensionsalderen, kan man dog indbetale op til 58.900 kr. (2024) årligt. Den højere indbetaling er dog betinget af, at man efter d. 1. april 2018 ikke har påbegyndt sin udbetaling af f.eks. en ratepensionsordning.

Da indbetalinger ikke er fradragsberettiget, sker udbetaling afgiftsfrit.

Ved udbetaling før tid, betales strafgebyr på 20 %.

Kapitalpension:

Kapitalpension er en udfaset pensionsordning, der senest kunne oprettes/indbetales til i 2013, idet den blev erstattet af alderspensionsopsparing.

Hos Norm Invest kan man flytte eksisterende kapitalpensionsordninger.

En kapitalpensionsordning kan udbetales 5 år før folkepensionsalderen og skal udbetales senest 15 år efter.

Ved udbetaling betales 40 % i skat.

Ved udbetaling før tid, betales strafgebyr på 52 %.


Livrente/livsvarig pension:

Livrenteordninger adskiller sig meget fra de 3 andre typer af pensionsordninger, da udbetaling sker løbende og stopper først den dag man går bort.

Det er ikke muligt, at flytte livrenteordninger til Norm Invest.

Oftest er en livrente tilknyttet andre pensionsordninger på samme policenummer i dit pensionsselskab/pensionskasse, hvilket medfører, at de andre ordninger ikke kan flyttes. Der findes på nuværende tidspunkt 2 muligheder, for alligevel at flytte sine pensionsordninger. Den ene mulighed kan være, at opsige sin livrente (og betale 60 % i strafgebyr og de resterende 40 % bliver udbetalt som frie midler).
Den anden mulighed er at henvende sig til sin pensionsselskab/pensionskasse, og bede dem om at separere livrenten til en separat police, hvorved de andre pensionsordninger frigives til fripolicer, der derefter kan flyttes. Vær opmærksom på eventuelle gebyrer ved separering afhængig af pensionsselskabet/pensionskassen.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?