Alle samlinger
Investeringsmetode
Hvilken investeringsmetode anvendes?
Hvilken investeringsmetode anvendes?

Til porteføljerne anvendes der modellen for Moderne Porteføljeteori, hvilket er en Nobelprisvindende og klassisk porteføljeteori-model.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Investeringsteorien bygger på en nobelprisvindende model. Din portefølje sammensættes af ETF'er, der indeholder aktier og obligationer, så den giver det størst mulige afkast i forhold til din risikovillighed.

Sådan virker vores værktøj

Norm Invests investeringsværktøj bruges til at sammensætte en portefølje, der kan give dig det størst mulige afkast i forhold til den risiko der passer til dig.

Når der udregnes hvordan din investeringsplan bør se ud, gør den først brug af en nobelprisvindende og gennemtestet model som ligger i værktøjet. Modellen finder din optimale fordeling af aktier og obligationer (altså aktivklasserne). Derefter gennemgås systematisk de ETF’er, der er udvalgt, og der findes frem til, hvilken fordeling, du skal have i din portefølje.

Den nobelprisvindende model

Forskeren og økonomen Harry Markowitz står bag den model, der bruges i udregningerne. Markowitz præsenterede i 1952 en model som bygger på fordelene ved diversificering i en portefølje – at sprede investeringen over flere forskellige aktivklasser. Ved hjælp af denne spredning er det muligt at opnå et højere risikojusteret afkast, end ved kun at have én aktiv klasse i porteføljen. De porteføljer der har det højeste risikojusterede afkast, altså det optimale forhold mellem risiko og afkast, siges at ligge på den ”efficiente rand”.

Modellen er siden blevet gennemtestet og brugt af mange økonomer og banker, og i 1990 vandt den i øvrigt nobelprisen.

Fra fordeling til ETF'er

Når Markowitz’ model har udregnet den optimale fordeling af aktier, obligationer og andre aktivklasser, anvender Norm Invest også værktøjet til at udvælge ETF’erne og fordelingen imellem dem. Værktøjet kan finde frem til hvilke ETF’er din investeringsplan rent praktisk bør bestå af, for at porteføljen ligger på Markowitz’s efficiente rand. Værktøjet sørger altså for, at ETF’erne tilsammen har den rette mængde af f.eks. aktier og obligationer for at nå den optimale portefølje til din risikoprofil.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?