Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerDin sikkerhed
Hvor stor er risikoen for tab i ETF'er?
Hvor stor er risikoen for tab i ETF'er?

Du opnår en stor risikospredning ved investering i ETF'er

Anders Hartmann avatar
Skrevet af Anders Hartmann
Opdateret over en uge siden

Din portefølje i Norm Invests partnerbank, er investeret i mere end 4.000 virksomheder og 1.500 stats- og virksomhedsobligationer fordelt over hele verdenen.

Grundet den brede risikospredning er kursudsving forsøgt minimeret mest muligt i porteføljen og et totalt tab af porteføljens værdi er meget usandsynligt, da dette ville kræve at alle virksomheder og stater der er investeret i, ville lide et fuldstændigt tab af værdi.


I tilfælde af et enkelt selskabs konkurs, ville konkursen stort set ikke kunne ses på kursudsvinget i din portefølje.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?