Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerDin sikkerhed
Er mine data beskyttet?
Er mine data beskyttet?

Vi vil aldrig dele dine data.

Anders Hartmann avatar
Skrevet af Anders Hartmann
Opdateret over en uge siden

Vi anvender sikker browserkryptering og gemmer alle vores data på servere, i sikre faciliteter. Derudover har vi implementeret systematiske processer og procedurer til sikring og lagring af data.

Vi beskytter dine oplysninger og vil aldrig dele dine data med nogen tredjepart uden din samtykke herom.

For mere information kan du læse vores cookiepolitik og vores vilkår og betingelser


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?