Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerSKAT
ETF'er og skat
ETF'er og skat

Beskatningen er individuel og afhænger af depottype

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Bedre skatteregler for ETF'er

Det er fra 2020 blevet mere attraktivt at investere i visse registrerede udenlandske aktiebaserede investeringsfonde, der nu beskattes som aktieindkomst (ligesom de danske aktiebaserede investeringsforeninger bliver). Se listen over de registrerede udenlandske fonde her.

Hos Norm Invest bliver du selvfølgelig investeret i udvalgte aktiebaserede fonde, der beskattes som aktieindkomst.
Se helt konkret hvilke fonde ved at tage en gratis investeringsplan her.

ETF'er i et almindeligt opsparingsdepot (frie midler)

Hvis du investerer i ETFer for frie midler via Norm Invest, bliver afkast på de aktiebaserede ETFer beskattet som aktieindkomst årligt efter lagerbeskatningsprincippet. I et år med tab, får man som privatinvestor fradrag for tabet i anden indkomst selvsamme år. Tab kan altså ikke fremføres til senere modregning, da de bliver modregnet i samme år, som tabet forekommer. Gældende skattesatser under/over progressionsgrænsen for aktieindkomstskat på afkastet, er på 27 % (på de første 61.000 kr. i 2024) og derefter 42 %.

De obligationsbaserede ETF'er bliver beskattet som kapitalindkomstskat (hvilket eksempelvis renteindtægter også gør) efter lagerbeskatningsprincippet. Tab kan samme år modregnes eventuelle positive kapitalindkomster eller anden positiv indkomst. Kapitalindkomstskatten afhænger af dine personlige indtægts- og udgiftsforhold, og du kan ende med blive beskattet procentvist hårdere af dine gevinster end hvad du kan opnå af procentvise fradrag på obligationsfondene ved tab. Der kan altså være forskel på skatten, når man henholdsvis har gevinst og tab.


Du kan læse om de gældende skattesatser for kapitalindkomst og aktieindkomst her.

ETF'er i et selskabsdepot (ApS, A/S mv.)

Gevinster på ETF’er medregnes i selskabets indkomst. Tab fratrækkes ligeledes i selskabsindkomsten. Som for privatpersoner opgøres gevinst og tab i henhold til lagerprincippet. I 2024 er selskabsskatten på 22 %.

ETF'er i et pensionsdepot (ratepensions-, aldersopsparings-, og kapitalpensionsdepot)

Når det drejer sig om løbende beskatning af pensionsmidler, er skatten af eventuelt positivt pensionsafkast altid på 15,3 %. Pensionsskatten kaldes PAL-skat og den er årligt lagerbeskattet - dvs. at du årligt betaler skat efter dit samlede pensionsafkast på en given pensionsordning, hvis du har haft et positivt afkast et givent år. Omvendt modregnes negativ PAL-skat fra et givent år, i fremtidige års positive pensionsafkast.

Beregn din aktieskat

Mange tror aktieskat er kompliceret. Det er det også, men vi har gjort det nemt for dig. Ved hjælp af få indtastninger får du et pejlemærke om, hvilken beskatningsform, der er mest fordelagtig for dig. Du kan beregne din aktieskat her.

Indberetning til Skat

Du skal som privatperson ikke selv indberette eventuelle gevinster/tab på dine ETF'er i Norms partnerbank, Saxo Bank. Disse indberettes automatisk til Skat af Saxo Bank og fremgår af din selvangivelse. Det anbefales dog, at du kontrollerer oplysningerne, når du kan se dem på Skat's hjemmeside.

Du kan læse mere om ETF'er i vores guide til ETF'er her.
Vi har også skrevet mere om beskatning af ETF'er her.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?