Alle samlinger
FAQ
Kan man have flere risikoprofiler?
Kan man have flere risikoprofiler?

Ja, det er muligt at have 2 eller flere forskellige risikoprofiler.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Hos Norm Invest er det muligt at have 2 eller flere forskellige risikoprofiler

Mange mennesker har opsparinger med forskellige formål og tidshorisonter, som de ønsker at investere hver for sig. Det kan eksempelvis være, at man sparer op til et foranstående bryllup om 3 år og samtidigt et huskøb om forventelige 10 år. To opsparinger med forskellig tidshorisont, der også bør investeres til 2 forskellige risikoprofiler. Hos Norm Invest er det muligt at have flere forskellige risikoprofiler på samme tid.
Det er derfor også muligt både at være investeret i en af Norms standardporteføljer og samtidigt investeret i en af Norms ansvarlige porteføljer.

Det er gratis at have flere risikoprofiler

Det er gratis at have flere risikoprofiler hos Norm Invest og det er samtidig en unik mulighed, man ikke har hos nogen anden digital investeringsrådgiver.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?