Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerSKAT
Indberetning til SKAT
Indberetning til SKAT

Som privatperson indberettes der automatisk til SKAT.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Du skal ikke selv indberette eventuelle gevinster/tab på dine ETF'ere i Norm Invests partnerbank, Saxo Bank. Eventuelle gevinster/tab indberettes automatisk til SKAT af Saxo Bank og fremgår af din selvangivelse (det anbefales dog, at du kontrollerer oplysningerne, så snart at du kan se dem på SKAT's hjemmeside).
Som undtagelse er dog udlandsdanskere, der som privatkunder i Norm Invest selv skal indberette skat i deres bosiddende land samt virksomhedskunder, der også selv skal indberette til skat. Saxo Bank stiller dog altid nyttige informationer til rådighed om givne tab/gevinster på værdipapirer for alle kunder, hvilket gør indberetningsprocessen noget nemmere.Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?