Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerKom i gang
Hvad er forskellen på Norm Invest og Danske Banks June løsning?
Hvad er forskellen på Norm Invest og Danske Banks June løsning?

Der er flere forskelligheder mellem June og Norm Invest.

Anders Hartmann avatar
Skrevet af Anders Hartmann
Opdateret over en uge siden

Se detaljerne i dette blogindlæg, hvor vi sammenligner os selv med June. 


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?