Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerDin sikkerhed
Hvad sker der hvis Norms partnerbank eller Norm Invest A/S går konkurs?
Hvad sker der hvis Norms partnerbank eller Norm Invest A/S går konkurs?

Dit depot og afkastkonto er beskyttet i NORD's partnerbank.

Anders Hartmann avatar
Skrevet af Anders Hartmann
Opdateret over en uge siden

Vi har med penge og værdipapirer at gøre, så at levere en sikker løsning, er en af vores absolutte topprioriteter. Som kunde i Norms partnerbank, Saxo Bank, er du beskyttet på samme vis som hos de større danske banker. Saxo Bank er i midten af 2023 blevet udpeget af Finanstilsynet, som værende et systemisk vigtigt finansielt institut, der er kritisk for landets finansielle stabilitet. Det er noget af et blåstempel, at få som bank, og det hører de allerfærreste banker til.

Kontanter

Din afkastkonto med kontanter hos Saxo Bank, er beskyttet af Garantiformuen (tidligere kaldt indskydergarantifonden) med op til ca. 750.000 kroner.
Det betyder, at skulle Saxo Bank gå konkurs vil Garantiformuen dække op til ca. 750.000 kroner af din kontantbeholdning hos partnerbanken.
Pensionsmidler på ratepensions-, aldersopsparings- og kapitalpensionsordninger er i henhold til lovgivning på området fuldt dækket.


Værdipapirer

Dine værdipapirer i dit depot, i Saxo Bank, tilhører dig uanset investeringsstørrelsen og ved en konkurs hos Saxo Bank, vil du få alle disse udleveret udenom konkursboet.

I tilfælde af at Norm Invest A/S går konkurs, er der for dig som kunde ingen risiko forbundet herved, da din afkastkonto og dit depot ligger hos Saxo Bank. Du vil dog miste Norm app'en og kundeservicedelen m.m.
Hverken Norm Invest A/S eller nogen trejdepart har adgang til at hæve fra din afkastkonto eller dit depot.

Læs evt. mere hos Forbrugerrådet TÆNKs FAQ, om forhold når en bank går konkurs.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?