Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerKom i gang
Kan man få et møde med jer?
Kan man få et møde med jer?

Ja, du kan få en introduktion til Norm Invest over telefon, på et tidspunkt der passer dig

Anders Hartmann avatar
Skrevet af Anders Hartmann
Opdateret over en uge siden

Norm Invest A/S er en digital investeringsservice og det betyder, at vi hverken har dyre filialer og investeringsrådgivere man kan møde. Det er bla. derfor vi og vores partnerbanks løsning er væsentligt billigere end formueplejeaftaler i bankerne.

Du kan få en telefonisk introduktion til Norm Invest, hvor vi gennemgår konceptet og eventuelle spørgsmål. Vi yder dog hverken investerings- eller skatterådgivning under samtalen.

Book et tidspunkt der passer dig her.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?