Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerKom i gang
Hvor lang opsigelse er der på min portefølje?
Hvor lang opsigelse er der på min portefølje?

Hel eller delvis udbetaling af din portefølje er altid muligt

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Du kan til enhver tid hæve en del eller hele din porteføljes værdi (få solgt dine investeringer). Du skal blot skrive en mail til os på: hello@norminvest.com.

Du vil som regel blive solgt for samme dag du skriver ind til os (senest næstkommende hverdag), hvorefter du selv skal tilbageføre pengene til den konto du ønsker.

Omkostninger ved salg af investeringer omfatter henholdsvis handelsomkostninger på 0,15 % af salgenes størrelse og valutavekslingsgebyr på 0,25 %, da der altid opstår en valutaveksling mellem Euro og DKK når der købes og sælges ETF'er.


Begge omkostninger er inkluderet i de totale årlige omkostninger, der findes på prissiden.

Når du udfylder investeringsplanen bliver du spurgt til din forventede tidshorisont - denne bruges til at sammensætte din portefølje i henhold til din risikoprofil, men du kan selvfølgelig altid helt eller delvist udbetale din porteføljes værdi, hvis du skulle få brug for pengene før tid.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?