Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerKom i gang
Hvad koster det?
Hvad koster det?

Nok danmarks billigeste formuepleje

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Omkostningerne afhænger af, hvor mange penge, du samlet har investeret på dine depoter.

Du kan se priserne her.

Hvis du investerer mindst 2 mio. kr. gennem Norm Invest, er du kvalificeret til Norm Wealth, og får dermed lavere priser. Læs mere om Norm Wealth her. Hvis du har en formue på over 5 millioner kr. at investere via Norm Invest, har du mulighed for at forhandle dig til en endnu lavere pris.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?