Alle samlinger
FAQ
100 % aktieportefølje
100 % aktieportefølje

Hos Norm Invest er det muligt at investere i en 100 % aktieportefølje. Den består af 7 forskellige aktiefonde.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Hos Norm Invest er det muligt at investere i en 100 % aktieportefølje, der består af 7 forskellige aktiefonde, der giver en global spredning i mere end 5.000 forskellige aktieselskaber. Du kan tilvælge porteføljen når du tager en gratis investeringsplan her.


Det er også muligt, at kombinere porteføljen med en/flere af vores andre porteføljer. Er du i forvejen kunde, så kan du oprette flere forskellige risikoprofiler ved at logge ind her.


Forventede afkast og priser:

Porteføljens forventede årlige afkast før omkostninger er på 7,65 % og du kan se hvordan porteføljen har udviklet sig historisk på vores afkastside.

Porteføljen fås alene som ansvarlig portefølje og koster 0,8 % i totale årlige omkostninger, hvis man har under 2 millioner kr. investeret.
Ved mere end 2 millioner kr. investeret, er de totale årlige omkostninger på 0,65 %.

Historiske afkast:

Du kan finde Norm Invests 100 % aktieporteføljes historiske afkast på vores afkastside.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?