Alle samlinger
FAQ
Hvad er de forventede afkast?
Hvad er de forventede afkast?

De forventede årlige afkast er i spændet 4,21 % - 6,60 % (alt efter hvilken risikoprofil du har).

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Frie midler og virksomhedsmidler:

Når du tager en gratis investeringsplan, så kan du se det forventede afkast for din anbefalede portefølje op til 30 år fremadrettet. Afkastene er beregnet ud fra forventede afkastdata fra Blackrock (august 2023) og baserer sig på 15-årige estimater.

Herunder fremgår de forventede årlige afkast før omkostninger (der vil have en negativ påvirkning på kursudviklingen) for Norm Invests 20 forskellige risikoprofiler samt Norm Invests 100 % aktieportefølje.


Der forventes de samme afkast for henholdsvis de ansvarlige porteføljer og standardporteføljerne.

Du kan i øvrigt se alle porteføljernes historiske afkast siden 1999 og meget andet på vores afkastside.

Pensionsmidler:

Herunder fremgår de forventede årlige afkast for Norm Invests 6 forskellige pensionsrisikoprofiler (før omkostninger). De er også beregnet ud fra forventede afkastdata fra Blackrock (august 2023) og baserer sig ligeledes på 15-årige estimater:


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?