Alle samlinger
FAQ
Salg og udbetaling
Salg og udbetaling

Salg og udbetaling af midler er forskelligt alt efter om du er privatkunde eller virksomhedskunde.

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Hvis du ønsker at udbetale midler fra din konto, skal du først bede om enten et delvist eller et helt salg af din portefølje ved at sende en mail til os på: [email protected]

Bemærk venligst:

  • Bemærk at en henvendelse på chat eller telefon ikke er tilstrækkeligt.

  • Du skal sende en mail fra den e-mailadresse, som er tilknyttet din Norm konto.

Det er vigtigt, at du angiver beløbet du har brug for at få solgt samt bevæggrunden herfor.

Du kan forvente, at modtage midlerne tilbage på din konto i egen bank inden for 5 hverdage.

Udbetaling af midler sker på forskellig vis alt efter om du er en privat- eller virksomhedskunde:

Privatkunde:

Når der er solgt, modtager du en bekræftelsesmail med et udbetalingslink, hvorfra du via MitID endeligt godkender udbetalingen.

Virksomhedskunde:

Når der er solgt, skal du underskrive en overførselsanmodning med MitID og herefter står Saxo Bank for udbetalingen af din virksomheds midler.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?