Alle samlinger
FAQ
Skal jeg skifte bank for at anvende Norms løsning?
Skal jeg skifte bank for at anvende Norms løsning?

Nej, du behøver ikke at skifte bank men bliver også kunde i Saxo Bank

Hans-Christian Helboe avatar
Skrevet af Hans-Christian Helboe
Opdateret over en uge siden

Nej, du behøver slet ikke at skifte bank, for at benytte dig af Norm Invests løsning.
Du beholder blot alle dine almindelige bankforretninger i din almindelige bank og investerer samtidig i Norms løsning via Saxo Bank.


Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Besvarede dette dit spørgsmål?